Ново обучение GDPR Sensei - ниво Експерт сега в София

Бъдете готови за новата регулация за защита на данните на ЕС.

GDPR Logo

GDPR Sensei - ниво Експерт
Интензивно 3 дневно обучение

Какво е включено

 • Ръководство за защита на данните, основано на новите правила
   
 • Пълен набор от материали за обучението
   
 • Практически изпит - ниво Експерт


Кога: 08:00ч. - 17:00ч., 12-14 Март 2018
Къде: гр. София


Какви теми са включени?

 • Какво представлява лична информация
 • Отчетност, съответствие с поверителността и ISO27001
 • Принципите за защита на данните
 • Сигурност на личните данни
 • Управление на организационния риск
 • Правни изисквания за DPIA
 • Как да провеждате DPIA
 • Правата на субектите на данни
 • Заявки за достъп до субекти на данни
 • Роли на контролери и процесори и взаимоотношения между тях
 • Прехвърляне на данни извън ЕС
 • Как да се подготвите за GDPR съгласие
 • Ролята на DPO и още много!
   

 

Sensei Club Trainer

Запознайте се с автора:
Martin de Bruin

Вие ще придобиете:

 • Изчерпателни и задълбочени познания за защита на данните (Data Protection)
   
 • Специфично образование относно основните принципи в регулацията и начините за тяхното прилагане
   
 • Ключови дейности и механизми за внедряване и продължително съответствие
   
 • Подробен поглед върху по-широката рамка, в която се намира защитата на данни (Data Protection)
   
 • Инструменти и контроли, които трябва да се прилагат, за да отговаря на изискванията Вашата организация
   
 • Задълбочено вспускане в необходимите политики и процедури относно спазването на изискванията

Запознайте се с автора:
Martin de Bruin

 • Мартин има над 20 години опит в областта на Инфомрационните Технологии, управлението на данни, поверителност и дигитална (кибер) сигурност.
   
 • Работил е за Великобританските власти и в националните служби за сигурност на Великобритания, както и в сферата на медиите, здравеопазване и други. 
   
 • Мартин редовно осигурява обучения за най-големите организации в света.
   
 • Акредитиран и сертифициран в менажиране на проекти, програми и управление на риска, DevOps, Agile, Six Sigma, информационна сигурност, ISO и GDPR.

Какво е GDPR?

Новата европейска регулация GDPR е най-голямата промяна в законите за защита на данните през последните 20 години.
GDPR носи много нови възможности, но и няколко предизвикателства за преодоляване, за да могат организациите да са в съответсвтие.

Датата на влизане в сила е 25 май 2018 г., след което организациите в несъответствие са изправени пред санкции за неспазване, които могат да достигнат до 4% от годишния глобален оборот на организацията..
 
GDPR на ЕС заменя Директива 95/46 / ЕО за защита на данните. Целта е да се хармонизират законите за неприкосновеността на личните данни в Европа, да се защитят данните на гражданите на ЕС и да се даде възможност на гражданите да си възвърнат контрола върху личните им данни.

Регулацията ще преформулира начина, по който организациите в региона прибягват до неприкосновеността на личните данни.

Новите регламенти ще засегнат всички организации, които обработват или използват данните на гражданите на ЕС.

Регламентът значително укрепва правата на субектите на данни.


Сенсей Клуб е акредитирана и сертифицирана организация за провеждане на обучения:

IAPP_traingnPartner.FINAL-01.png
 • Oфициален партньор на Интернационалната Асоциация на Специалисти по Поверителност - IAPP.
   
 • Сенсей Клуб е сертифициран по ISO9001:2015 от UKAS  (UK's National Accreditation Body), одит от SGS България.
   

Нашите консултанти са експерти от правителствени спецслужби за сигурност и водещи неправителствени организации в сферата на дигиталната (кибер) сигурност.